2020-09-22 07:55Pressmeddelande

Frivilliga sökes till forskningsprojekt om transporter inom Lund

Hur tar du dig runt i Lund? Vilka färdsätt andvänder du?Just nu händer det mycket i Lund. Därför söks nu frivilliga till ett forskningsprojekt som undersöker hur invånare och besökare i Lund färdas i staden. Syftet är att skapa ett transportsystem som bättre möter medborgarnas behov.

Just nu händer det mycket i Lund som påverkar vårt sätt att förflytta oss. Vi har till exempel spårvägen som snart invigs och corona-pandemin som delvis gett oss nya vanor. Därför söks nu frivilliga till ett forskningsprojekt som undersöker hur invånare och besökare i Lund färdas i staden. Syftet är att skapa ett transportsystem som bättre möter medborgarnas behov.

- Vi är intresserade av att lära mer om alla typer av resor i Lund. En del av projektet kommer att titta lite extra på resor med elsparkcykel.  Målet är att skapa ett tillgängligt, hållbart och trafiksäkert trafiksystem, berättar Helena Runesson, Lunds kommun.

De som vill delta i studien får ladda ner en app till mobilen, som sedan samlar in deltagarens resdata automatiskt. Den insamlade resdatan kan till exempel visa om väg- och cykelnät används så som det är tänkt, var cykelparkering och elsparkcyklar ska placeras för att ”finnas på rätt ställe” när vi behöver dem, hur corona påverkar resandet och hur våra resmönster förändras när spårvägen öppnar.

- Innan vi kan använda datan som appen TravelVu samlat in, granskas den av användaren. Det ger oss väldigt bra data som ger oss möjligheter att förstå resmönster och behov på helt nya sätt berättar Emeli Adell, en av grundarna till TravelVu och forskare på Trivector.

- De som använder appen kan se sammanställningar över sina resor och jämföra mellan dagar och veckor. Många tycker att det är roligt att se sin dag på en karta och att kunna jämföra resor över tid berättar Emeli.

Datainsamlingen leds av konsultföretaget Trivector och utgör en viktig del i två projekt; trafiksäkerhetsforskning finansierad av Trafikverkets Skyltfonden och projektet Smarta Offentliga Miljöer som drivs av Lunds kommun och finansieras av Vinnovas stora IoT-satsning (Internet of Things).

Datainsamlingen pågår 14/9-1/11 och deltagarna samlar data om hur de reser i en vecka, men gärna längre, och svarar på några frågor. De som är med i datainsamlingen får möjlighet att tävla om 5 presentkort på 1000 kr i någon butik i centrala Lund. Presentkorten delas ut av Trivector.

Vill du delta? Ladda ner TravelVu, välj undersökningen: Lund2020, följ instruktionerna och sedan börjar appen samla data. Läs mer om undersökningen här:

https://www.travelvu.app/sv/lund2020

Kontaktpersoner:

Malin Mårtensson, Trafikkonsult Trivector 010-456 56 35

Anders Trana, projektledare Smarta Offentliga Miljöer/Future by Lund 070-604 99 30


Om Trivector

Trivector består av tre delföretag med var sitt verksamhetsområde och ett nära samarbete: Trivector Traffic - Trafik, transport & miljö Trivector System - IT-system för kollektivtrafik Trivector LogiQ - Verksamhetsutveckling Trivectorbolagen står – trots sina olika verksamhetsområden – på en gemensam grund, bestående av arbetsmetoden samt företagskulturen, kärnvärdena och de policies som följer ur dem.


Kontaktpersoner

Malin Mårtensson
Trafikkonsult Trivector Traffic
Malin Mårtensson