Pressrum


Nyheter

Om oss i media

Om Trivector

Trivector består av tre delföretag med var sitt verksamhetsområde och ett nära samarbete:

Trivector Traffic - Trafik, transport & miljö

Trivector System - IT-system för kollektivtrafik

Trivector LogiQ - Verksamhetsutveckling

Trivectorbolagen står – trots sina olika verksamhetsområden – på en gemensam grund, bestående av arbetsmetoden samt företagskulturen, kärnvärdena och de policies som följer ur dem.

Kontaktpersoner

Anders Ljungberg
vd Trivector LogiQ
Anders Ljungberg
Lena Smidfelt Rosqvist
VD Trivector Traffic
Lena Smidfelt Rosqvist
Niklas Unnhem
vd Trivector System
Niklas Unnhem
Charlotta Karlsson
Kommunikatör
Charlotta Karlsson