Pressrum


Nyheter

Om oss i media

Om Trivector

Trivector består av tre delföretag med var sitt verksamhetsområde och ett nära samarbete:

Trivector Traffic - Trafik, transport & miljö

Trivector System - IT-system för kollektivtrafik

Trivector LogiQ - Verksamhetsutveckling

Trivectorbolagen står – trots sina olika verksamhetsområden – på en gemensam grund, bestående av arbetsmetoden samt företagskulturen, kärnvärdena och de policies som följer ur dem.

Kontaktpersoner

Karin Lindskog
Redaktör
Karin Lindskog
Christer Ljungberg
vd Trivector AB, vd Trivector Traffic
Christer Ljungberg
Anders Ljungberg
vd Trivector LogiQ
Anders Ljungberg
Klas Odelid
vd Trivector System
Klas Odelid