2019-06-19 08:41Pressmeddelande

Luleå och Umeå prisas för innovativa hållbarhetsidéer

Vintercykling på Luleås isväg. Cykeln är en tjänstecykel från Luleå kommun och används i "Resespelet" som syftar till att uppmuntra hållbart resande bland kommunens medarbetare.Vintercykling på Luleås isväg. Cykeln är en tjänstecykel från Luleå kommun och används i "Resespelet" som syftar till att uppmuntra hållbart resande bland kommunens medarbetare.

Både Luleå och Umeå får bonuspoäng i SHIFT 2019 för sina innovativa idéer för att ställa om till mer hållbara transporter. Trivectors kommunrankning SHIFT omfattar de 40 största kommunerna i Sverige och mäter hur bra kommunerna är på hållbara transporter, dvs gång, cykel och kollektivtrafik. Luleå får bonus bland annat för sitt arbete med vintercykling för skolelever och för ”Resespelet” som uppmuntrar kommunens anställda att resa mer hållbart. Umeå får bonus för projektet ”Den koldioxidsnåla platsen”.

Umeå inspirerar till klimatsmarta livsstilar

Flera lyckade aktiviteter har ingått i Umeå kommuns projekt ”Den koldioxidsnåla platsen” med syfte att inspirera till klimatsmarta livsstilar.

  • ”Bilfri testgrupp” (www.umea.se/bilfri), ett projekt där tio familjer testade att leva bilfritt i tre månader med ett utbud av hållbara mobilitetslösningar.
  • ”Bryt upp”, en film för att framhäva charmen och frihetskänslan när man cyklar (www.umea.se/brytupp).
  • Cykelstället, en knutpunkt i centrala Umeå för cyklister som öppnade i september 2018. Här kan man bland annat hyra en plats i ett låst och uppvärmt cykelgarage, pumpa däcken, tvätta cykeln eller hyra en eldriven lådcykel från U-bike. Cykelstället är samtidigt en trevlig mötesplats med cykelkarusell och träläktare med picknickbord.

- Genom Cykelstället kan vi erbjuda ett antal funktioner som varit efterfrågade bland Umeås cyklister. Samtidigt är Cykelstället mer än dess innehåll. Det är en viktig signal till Umeåborna om att vi satsar på att underlätta för dem att ta sig fram med cykel, säger John Bylund, trafikplanerare i Umeå kommun.

Luleå använder spel för att uppmuntra till hållbart resande

Luleå kommun driver tillsammans med Barn- och utbildningsförvaltningen och LTU projektet ”Aktiva skoltransporter” (www.ltu.se/aktivaskoltransporter) för att få fler barn att cykla eller gå till och från skolan. 2018 växlades arbetet upp och en satsning gjordes på att öka vintercyklingen. Eleverna har själva varit delaktiga i utformningen av projektet och i att lägga in utmaningar och spelmoment i transporten till och från skolan.

Luleå kommun har även tagit fram ett Resespel (https://www.lulea.se/samhalle--gator/l-till-a---hallbart-resande/reseutmaningen.html) för att främja hållbart resande bland kommunens anställda. Spelet bygger på ”fyra i rad” med en spelplan som har 400 rutor med olika uppgifter som ”har cyklat till jobbet”, ”åkt buss till ett möte” eller ”gått på lunchpromenad med en kollega”. Avdelningar på kommunen har med stort engagemang tävlat om att få flest fyra i rad. Arbete pågår nu för att utveckla en digital version, så att fler målgrupper som familjer, vänner, grannar kan spela.

- Resespelet spelades först på en avdelning, men var så lyckat att det spred sig till 150 andra anställda. Vi märker att vi nu pratar mer om hur vi reser, och vi kan också se en förändring hos enskilda individer i resebeteende. Allt detta går igen i de stadsplaneringsprojekt som vi driver, berättar Helena Lindvall, projektledare L till Å - hållbart resande i Luleå.

SHIFT kommunrankning lyfter fram kommunernas arbete med hållbara transporter

För att öka fokus på hållbara transporter gör Trivector sedan 2014 en årlig kommunrankning, SHIFT. Syftet är att lyfta fram de kommuner som kommit långt i arbetet med hållbara transporter samt att sprida kunskap och idéer.

Den 3 juli presenterar Trivector resultatet av SHIFT2019 i Almedalen. Då avslöjas vilken kommun som är allra bäst på hållbara transporter i Sverige. Ett hederspris delas också ut till den kommun som fått flest bonuspoäng för innovativa idéer.

Relaterade länkarOm Trivector

Trivector består av tre delföretag med var sitt verksamhetsområde och ett nära samarbete: Trivector Traffic - Trafik, transport & miljö Trivector System - IT-system för kollektivtrafik Trivector LogiQ - Verksamhetsutveckling Trivectorbolagen står – trots sina olika verksamhetsområden – på en gemensam grund, bestående av arbetsmetoden samt företagskulturen, kärnvärdena och de policies som följer ur dem.