2019-06-20 08:35Pressmeddelande

Nu kan de kalla sig certifierade processutvecklare

Trivector LogiQs utbildning Certifierad verksamhetsutveckling startade 2018, och nu har de första åtta deltagarna gått i mål och fått sin certifiering.Trivector LogiQs utbildning Certifierad verksamhetsutveckling startade 2018, och nu har de första åtta deltagarna gått i mål och fått sin certifiering.

Igår examinerades Trivector LogiQs åtta första Certifierade Processutvecklare. Certifieringen innebär att deltagarna behärskar både teori och praktik för att agera som processutvecklare enligt krav utifrån boken Processbaserad Verksamhetsutveckling (Ljungberg & Larsson). Examineringen genomfördes av författarna. 

Deltagarna har förvärvat:

  • Förståelse och grunder för verksamhetsprocesser och processorganisation
  • Kunskap och förmåga att kartlägga och driva processkartläggning
  • Kunskap och förmåga att planera och driva processutvecklingsprojekt
  • Kunskap och förmåga att bygga processbaserade mätsystem

Efter tentamen bytte deltagarna erfarenheter, fick inspiration och hade en trevlig dag tillsammans med coacher och examinatorer. Stort grattis till alla Certifierade Processutvecklare och bra jobbat

Läs mer om certifieringsprogrammet:

https://www.trivector.se/utbildningar/certifierad-processutvecklare/

Relaterade länkarOm Trivector

Trivector består av tre delföretag med var sitt verksamhetsområde och ett nära samarbete: Trivector Traffic - Trafik, transport & miljö Trivector System - IT-system för kollektivtrafik Trivector LogiQ - Verksamhetsutveckling Trivectorbolagen står – trots sina olika verksamhetsområden – på en gemensam grund, bestående av arbetsmetoden samt företagskulturen, kärnvärdena och de policies som följer ur dem.