2019-01-15 10:43Pressmeddelande

Ny bok förklarar processorientering för alla

Verksamhetsutveckling berör alla som arbetar inom verksamheten. Därför behövs den nya boken ”Våga vinn – processorientering för alla”, av Anders Ljungberg och Everth Larsson.Verksamhetsutveckling berör alla som arbetar inom verksamheten. Därför behövs den nya boken ”Våga vinn – processorientering för alla”, av Anders Ljungberg och Everth Larsson.

Även om långt ifrån alla driver verksamhetsutveckling så berör det alla som arbetar inom verksamheten. Därför behövs den helt nya boken ”Våga vinn – processorientering för alla”, av Anders Ljungberg och Everth Larsson.

Många företag och organisationer arbetar med processorientering för att utveckla verksamheten. Ofta är det en grupp nära ledningen som sätter sig in i vad processorientering innebär och ser till att det också genomförs i organisationen. Problemet med detta är att alla medarbetare som berörs av processorientering av verksamheten inte förstår vad det faktiskt handlar om och vad deras del är. För att hjälpa dessa medarbetare och verksamheter, släpper Studentlitteratur nu boken ”Våga vinn – processorientering för alla”, en lättläst bok om processorientering.

Den nya boken ”Våga vinn – processorientering för alla” är unik även i sin form. Boken har två kompletterande delar. På vänstersidorna får läsaren följa hur restaurangen Emmas kök startas, kämpar och utvecklas till en välfungerande och processorienterad verksamhet. På högersidorna ges kommentarer och fördjupning för den som vill veta mer om verksamhetsutveckling och processorientering.

-Vår förhoppning är att boken ska öppna upp för diskussioner på arbetsplatser och skapa en ökad förståelse för processorientering och dess fördelar. Vi vill att medarbetarna ska våga ta en mer aktiv roll och påverka förändringsarbetet i sin verksamhet, säger Anders Ljungberg, en av författarna.

Om författarna

Författarna Anders Ljungberg och Everth Larsson har även skrivit boken ”Processbaserad verksamhetsutveckling”, en bok som används som obligatorisk kurslitteratur vid mer än 20 universitet och högskolor i Sverige och Finland. Anders Ljungberg har en doktorsexamen i processorientering från Tekniska Högskolan i Lund. Han är grundare och VD för Trivector LogiQ AB. Everth Larsson är teknologie doktor och professor emeritus vid Tekniska högskolan i Lund samt har lång erfarenhet av konsultarbete inom logistik och verksamhetsutveckling.

Relaterade länkarOm Trivector

Trivector består av tre delföretag med var sitt verksamhetsområde och ett nära samarbete: Trivector Traffic - Trafik, transport & miljö Trivector System - IT-system för kollektivtrafik Trivector LogiQ - Verksamhetsutveckling Trivectorbolagen står – trots sina olika verksamhetsområden – på en gemensam grund, bestående av arbetsmetoden samt företagskulturen, kärnvärdena och de policies som följer ur dem.