2019-09-30 11:49Pressmeddelande

Nya analysmöjligheter om resvanor med datainsamlingsverktyget TravelVu

Nu har det lanserats en ny version av appen TravelVu - ett datainsamlingsverktyg för insamling av resvanedata via mobiltelefoner. Med hjälp av den teknik som finns i dagens smarta telefoner, och avancerade algoritmer i analysprogramvaran registrerar TravelVu resor och aktiviteter där emellan.

-TravelVu är utvecklat med användarvänligheten i fokus och ger oanade möjligheter på analyssidan. Den nya versionen av TravelVu har fått mer användarvänlig design, fler språk och nya funktioner, såsom ändra resväg. Berättar Emeli Adell på Trivector. 

Helt nya analysmöjligheter
Bättre precision i exempelvis avstånd och tid, samt geografisk information, ger nya möjligheter till mer detaljerade och geografiska analyser. Kartor som visar hur transportsystemet används av olika färdmedel och grupper, analyser av väntetider i kollektivtrafiken inom olika områden är några av möjligheterna som finns.

Gävle först med digital resvaneundersökning
Gävle kommun var hösten 2018 först i Sverige med att genomföra en större digital resvaneundersökning. Tidigare har de genomfört traditionella resvaneundersökningar med pappersenkät, men förra året tog de steget till en app-baserad insamlingsmetod. 

Gävle kommun vill gärna göra fler digitala resvaneundersökningar framöver.

-Så länge jag får bestämma i Gävle kommer vi använda digitala resvaneundersökningar, menar Calle Holmström, trafikplanerare i Gävle kommun. Jag ser oändliga analysmöjligheter med databasen. Det är så det kommer gå till att göra resvaneundersökningar framöver.

Bygger på kombination av teknik och människa
För varje del i reskedjan tar TravelVu fram information om tid, färdmedel/aktivitet, sträcka, hastighet och resväg. Användaren granskar analysen, ändrar där det eventuellt behövs och godkänner att beskrivningen av dagen är rätt. Idag detekterar TravelVu sju olika färdmedel automatiskt, och användaren kan välja att justera till ytterligare cirka tjugo beroende på undersökning.

 

Mer information 
kontakta Emeli Adell, 010-456 56 22 eller emeli.adell@trivector.se https://www.travelvu.se/


Om Trivector

Trivector består av tre delföretag med var sitt verksamhetsområde och ett nära samarbete: Trivector Traffic - Trafik, transport & miljö Trivector System - IT-system för kollektivtrafik Trivector LogiQ - Verksamhetsutveckling Trivectorbolagen står – trots sina olika verksamhetsområden – på en gemensam grund, bestående av arbetsmetoden samt företagskulturen, kärnvärdena och de policies som följer ur dem.