2020-04-20 14:43Pressmeddelande

Sedan coronakrisen bröt ut reser vi hälften så långt

Sedan coronapandemin bröt ut har våra resor förändrats en hel del. Vi reser kortare sträckor och mindre ofta, men inköpsresorna har inte minskat.

Med data från resvane-appen TravelVu kan vi se hur resbeteendet ändras över tid. Vi har jämfört resdata innan Covid-19 (1 februari till 9 mars 2020) med perioder efter utbrottet.

  • Andelen resfria dagar har ökat från 12 % till 23 %, det vill säga att vi i genomsnitt låter bli att resa ungefär var fjärde dag.
  • Under de dagar man faktiskt reser gör man också färre resor. Innan Covid-19 gjorde man i genomsnitt 4,7 resor per person och dag. Detta har minskat till 3,9 resor per person och dag. Störst förändring ser vi inom kollektivtrafiken, men även en tydlig minskning i antalet resor med bil. Antalet bilresor har dock ökat lite under de senaste veckorna.
  • Resor till arbete/skola och till fritidsintressen har minskat mest, båda minskade under perioden 20 mars-29 mars med ungefär en tredjedel. Under den andra perioden 30 mars-12 april fortsätter antalet arbetsresor att minska och är nu nere i ungefär 0,4 resor per person och dag. Denna period innehåller dock en del av påskledigheten. Antalet resor för inköp verkar inte ha påverkats i någon större utsträckning.

Resultaten bygger på data från ett begränsat antal personer och ska därför tolkas med försiktighet. Trots detta kan vi konstatera att förändringar i antal resfria dagar, antal resor per person och dag samt reslängd per person och dag, har alla visat sig vara statistiskt signifikanta (p<0,05).

Läs mer om studien.

Vill du hjälpa till?

Vill du bidra med data så att vi kan förstå hur vi reser under Covid-19 ännu bättre? Och på köpet få bättre koll på dina egna resvanor? Ladda ner TravelVu till din iPhone eller Android. När du startar upp appen väljer du undersökningen ”Donate data”. Resvanedatan kommer användas till forskning och ökad förståelse om resvanornas betydelse för ett hållbart transportsystem. Vi kommer fortsätta publicera resultat om resvanor under Covid-19 på Trivectors webbplats, så att du och andra kan ta del av dem. Tack för att du bidrar!

Relaterade länkarOm Trivector

Trivector består av tre delföretag med var sitt verksamhetsområde och ett nära samarbete: Trivector Traffic - Trafik, transport & miljö Trivector System - IT-system för kollektivtrafik Trivector LogiQ - Verksamhetsutveckling Trivectorbolagen står – trots sina olika verksamhetsområden – på en gemensam grund, bestående av arbetsmetoden samt företagskulturen, kärnvärdena och de policies som följer ur dem.