2021-05-12 07:05Pressmeddelande

Skånebolag tecknar avtal om leverans av trafikantinformationsskyltar

Trafikantinformationsskyltar på järnvägsstationTrafikantinformationsskyltarna på våra järnvägsstationer har stor betydelse för resenärernas helhetsupplevelse. De ger resenärerna information i realtid om tågens ankomst- och avgångstider, samt informerar om eventuellt spårbyte eller försening.

Lundaföretaget Trivector System har tecknat ett nytt ramavtal med Trafikverket avseende leverans av dynamiska trafikantinformationsskyltar för placering såväl inomhus- som utomhus på Sveriges samtliga järnvägsstationer. Avtalets giltighetstid är tre år med en möjlighet till förlängning på två plus två år. Värdet på avtalet är ca 36 miljoner kronor under hela avtalsperioden. De aktuella produkterna är vidareutvecklingar av Trivectors DSI för inomhusbruk och DSP för utomhusbruk.

Trivector Systems vice VD Niklas Unnhem kommenterar avtalet:
-Vi ser fram emot att fortsätta vår långvariga relation med Trafikverket. Vår förnyade produktportfölj passar utmärkt på landets järnvägsstationer. Och de kommer att förbättra vardagen för såväl resenärer som för förvaltare av informationssystemet.Om Trivector

Trivector består av tre delföretag med var sitt verksamhetsområde och ett nära samarbete: Trivector Traffic - Trafik, transport & miljö Trivector System - IT-system för kollektivtrafik Trivector LogiQ - Verksamhetsutveckling Trivectorbolagen står – trots sina olika verksamhetsområden – på en gemensam grund, bestående av arbetsmetoden samt företagskulturen, kärnvärdena och de policies som följer ur dem.


Kontaktpersoner

Niklas Unnhem
vd Trivector System
Niklas Unnhem