2020-08-24 08:01Pressmeddelande

Svårt för kommuner att säga nej till vägutbyggnader

Många kommuner har övergripande mål om att minska biltrafiken. Samtidigt har de svårt att säga nej till vägutbyggnader och utbyggnad av externhandel när det väl gäller.Alexanderstock23

Planeringen av bebyggelse har stor betydelse för hur vi reser. Kommunerna är medvetna om detta. Därför finns stöd i översiktsplanerna för att ny bebyggelse ska lokaliseras till goda cykel- eller kollektivtrafiklägen. Många kommuner har också övergripande mål om att minska biltrafiken. Samtidigt har kommunerna svårt att säga nej till vägutbyggnader och utbyggnad av externhandel när det väl gäller.

Den strategiska planen för omställningen av transportsektorn till fossilfrihet som togs fram gemensamt av sex svenska myndigheter 2017[1], pekar ut ett antal viktiga principer för omställningen. En av dem är att vi måste gå mot ett mer transporteffektivt samhälle där gång, cykel och kollektivtrafik tar större andelar av våra resor.

Detta är något som kommunerna är väl medvetna om, visar årets SHIFT-undersökning från Trivector. Det finns stöd i översiktsplanen hos kommunerna för att ny bebyggelse ska lokaliseras till goda cykel- eller kollektivtrafiklägen. Det arbetas för att bygga ut attraktiva gång-, cykel- och kollektivtrafiksystem, men samtidigt är det nästan ingen kommun som kan säga att de arbetar aktivt för att minimera utbyggnader av genomfartsleder och större vägar som ökar kapaciteten i biltrafiksystemet.

- Svenska städer erbjuder över lag mycket bra möjligheter att cykla eller åka kollektivt. Det gäller inte minst de större städer som ingår i SHIFT-undersökningen. Men samtidigt som städerna satsar på cykel och kollektivtrafik, bygger de fortfarande nya eller bredare vägar som ökar kapaciteten i biltrafiksystemet. Svenska städer ligger generellt högt både i kilometer motorväg per invånare och i kilometer cykelväg, vilket en studie från K2 också bekräftar. Det gör det tufft att nå målen om ökad andel resor med gång-, cykel- och kollektivtrafik. Det som krävs är inte bara bättre cykelinfrastruktur, vi måste sluta öka kapaciteten i vägsystemet, där det finns alternativ att främja, säger Karin Neergaard på Trivector.

Om SHIFT kommunrankning

Konsultföretaget Trivector gör sedan 2014 en årlig mätning och rankning av hur bra Sveriges större kommuner är på att arbeta med hållbara transporter. Kommunrankningen SHIFT 2020 bygger på kommuners enkätsvar, samt på data från flera nationella databaser. Vilka kommuner som är bäst på hållbara transporter presenteras på ett webbinarium den 15 september.

Mer information

Läs mer om SHIFT-rankningen på trivector.se
För mer information, kontakta Karin Neergaard, 010-456 56 16[1] Framtagen av Boverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Trafikanalys, Trafikverket och Transportstyrelsen inom ramen för Energimyndighetens regeringsuppdrag.

Städer som deltog i SHIFT 2020:

Borlänge

Borås

Botkyrka

Eskilstuna

Gävle

Göteborg

Halmstad

Haninge

Helsingborg

Huddinge

Järfälla

Jönköping

Kalmar

Karlstad

Kristianstad

Landskrona

Linköping

Luleå

Lund

Malmö

Norrköping

Skövde

Solna

Sundbyberg

Sundsvall

Södertälje

Trollhättan

Tyresö

Täby

Umeå

Upplands Väsby

Uppsala

Västerås

Växjö

Örebro

ÖstersundOm Trivector

Trivector består av tre delföretag med var sitt verksamhetsområde och ett nära samarbete: Trivector Traffic - Trafik, transport & miljö Trivector System - IT-system för kollektivtrafik Trivector LogiQ - Verksamhetsutveckling Trivectorbolagen står – trots sina olika verksamhetsområden – på en gemensam grund, bestående av arbetsmetoden samt företagskulturen, kärnvärdena och de policies som följer ur dem.