2023-09-19 11:31Pressmeddelande

Trådbussen i Landskrona fyller 20 år

Trådbuss i LandskronaGrön trådbuss i Landskrona

Nu har det gått 20 år sedan trådbusslinjen invigdes och det firas i Landskrona den 27 september 2023 kl.14.00, vid trådbussens ändstation på Skeppsbron (Ven-terminalen).

Den 27 september 2003 kl.14.15 invigde miljöminister Lena Sommestad trådbussen i Landskrona - Sveriges första helt elektriska busslinje sedan 1964, då trådbussarna försvann från såväl Stockholms som Göteborgs gator.

”Den 3 km långa trådbusslinjen etablerades för att skapa en hållbar och miljövänlig koppling mellan Landskronas nya station och stadens centrum. Än idag rullar de ursprungliga trådbussarna på linjen, men de har fått sällskap av en nykomling 2010 och ytterligare en ny batteritrådbuss 2013”, berättar PG Andersson, kollektivtrafikexpert på Trivector Traffic.

Pionjärer av laddning under färd
Batteritrådbussen från 2013 var världens första trådbuss med ett kraftfullt batteri som klarade att köra cirka 20 km utan koppling till tråden. Bussen var en del av det EU-finansierade projektet SlideIn. Landskrona blev med SlideIn pionjärer för det som idag internationellt kallas In-Motion-Charging, det vill säga laddning under färd. Denna teknik, som innebär att busstrafik kan elektrifieras utan att bussarna måste laddas när de står stilla, har nu spridit sig till många befintliga trådbuss-system. Tekniken gör att man genom att nyttja den befintliga infrastrukturen kan elektrifiera stora delar av stadens busstrafik utan att bygga ut flera sträckor med ny tråd.

Vid invigningen 2003 döptes de tre första bussarna till Ella, Elvira och Ellen.

”Dessa namn valdes lite fyndigt, eftersom alla börjar med ”El”. Senare har även de två nyare trådbussarna fått namnen Else-len och Elvis. Det senare är SlideIn-bussen som då även kan uttolkas El-vis, det vill säga den är med sin nya teknik en smart och vis lösning för framtiden”, förklarar PG Andersson.

Firande den 27 och 30 september
Firandet kommer inte bara hållas den 27 september, lördagen den 30 september firas det också. Samtliga fyra körklara trådbussar i Landskrona kommer att vara i trafik mellan Stationen och Skeppsbron klockan 11- 15 den 30 september. En möjlighet att få uppleva en frekvent trådbusstrafik på trådbusslinjen i Landskrona. Samtliga körklara trådbussar kommer även att visa upp sig den 27 september i samband med firandet på Skeppsbron.

Från december 2024 kommer tre nya trådbussar att levereras som ska garantera fortsatt trafik fram till minst 2034. De nya bussarna blir liksom Elvis utrustade med batterier för körning utan kontaktledning och laddning från kontaktledningen.

Initiativtagare till jubiléet är Samordningsgruppen för trådbuss som leds av Nobina i samarbete med Trivector Traffic. Tal kommer att hållas av representanter från Trivector Traffic, Landskrona stad, Skånetrafiken, Nobina och Solaris.

                              

Fakta om trådbusslinjen i Landskrona
Första tur med resande: 15 sept 2003 (utbildning av förare)
Invigd av miljöministern: 27 sept 2003
Längd: 3,0 km
Antal stolpar: 160 st
Antal trådbussar: 5 st varav 1 st avställd
Tillverkare trådbussar: Solaris
Tillverkare elutrustning trådbuss: 3 st Ganz Transelektro, 2 st Skoda Elektric
Tillverkare kontaktledning: Furrer + Frey (Schweiz)
Operatör 2003-2004 Orusttrafiken
Operatör 2004-2006 Arriva
Operatör 2006-idag Swebus/Nobina
Ägare trådbussar: Region Skåne
Ägare kontaktledning: Landskrona stad/Landskrona Energi

Mer information, kontakta: 
PG Andersson, Trivector Traffic
0705-982616 pg.andersson@trivector.se

Klas Sörensson, samordningsgruppen för trådbuss i Landskrona
0727-192829 klas.sorensson@telia.com


Om Trivector

Trivectorgruppen består av tre verksamhetsbolag med var sitt verksamhetsområde och ett nära samarbete: Trivector Traffic - Hållbara transporter Trivector System - IT-system för kollektivtrafik Trivector LogiQ - Verksamhetsutveckling Trivectorgruppen står – trots sina olika verksamhetsområden – på en gemensam grund, bestående av arbetsmetod, företagskultur, kärnvärden och uppförandekod.


Kontaktpersoner

PG Andersson
Kollektivtrafikexpert
PG Andersson