2022-06-15 09:39Pressmeddelande

Trivector System vinner upphandling av digitala skyltar till kollektivtrafiken

digital skylt för kollektivtrafikTrivector System kommer till Västtrafik leverera den senaste generationen av digitala skyltar för inomhus- och utomhusbruk för stationer, resecentra och större busshållplatser.

Västtrafik har utsett Trivector System till vinnare av en stor upphandling av digitala skyltar. Avtalet täcker allt från digitala skyltar i väderskydd på hållplatser till större presentationsenheter som placeras på resecentra och i stationsmiljö, såväl inomhus- som utomhus. Detta är den andra stora upphandlingen som Trivector System vinner den senaste tiden.

De produkter, enheter för inomhusbruk och utomhusbruk på stationer, resecentra och större busshållplatser, som Trivector kommer att leverera, hör alla till den senaste generationen. Enheterna kommer ge Västtrafik nya möjligheter både vad gäller prestanda i visningen samt automatisk anpassning av ljusstyrka för att minska energiåtgången.

Trivector Systems vice VD Niklas Unnhem kommenterar avtalet.

– Trivector System har varit leverantör till Västtrafik under många år och det nya avtalet bekräftar vår konkurrenskraft avseende pris och kvalitet för digitala skyltlösningar till trafikantinformation. Vi ser fram emot att komma igång med leveranser av de nya skyltarna i nära samverkan med kunden.Om Trivector

Trivectorgruppen består av tre verksamhetsbolag med var sitt verksamhetsområde och ett nära samarbete: Trivector Traffic - Hållbara transporter Trivector System - IT-system för kollektivtrafik Trivector LogiQ - Verksamhetsutveckling Trivectorbolagen står – trots sina olika verksamhetsområden – på en gemensam grund, bestående av arbetsmetod, företagskultur, kärnvärden och uppförandekod.


Kontaktpersoner

Niklas Unnhem
vd Trivector System
Niklas Unnhem