2022-06-21 09:25Pressmeddelande

Mobilitetsprogram tar hållbar mobilitet till ny nivå i Örnsberg

Flygvy över Örnsberg industriområde, Stockholm.Nya och befintliga boende i Örnsberg kommer genom ett mobilitetsprogram få tillgång till en rad nya mobilitetstjänster, såsom elbil- och elcykelpool, högkvalitativa cykelparkeringar, återbruksrum och leveransskåp.

I Örnsbergs industriområde i Sydvästra Stockholm planeras ca 1 400 nya bostäder. För området har ett nyskapande mobilitetprogram med fokus på hållbar mobilitet tagits fram. Detta innebär att nya och befintliga boende i Örnsberg kommer få tillgång till en rad nya mobilitetstjänster, såsom elbil- och elcykelpool, högkvalitativa cykelparkeringar, återbruksrum och leveransskåp. Målet är att skapa en trevligare stadsdel och bättre miljö.

En halvering av antalet parkeringsplatser

Mobilitetsprogrammet visar på lösningar i absolut framkant inom hållbar mobilitet, vilket tillsammans med projektets läge och goda kollektivtrafikförutsättningar möjliggör för ett lågt bilinnehav. I Örnsberg testas nu, för första gången för privata bostadsutvecklare, att gå under ordinarie nivåer i Stockholms stads Gröna parkeringstal. Parkeringstalet, det vill säga antal bilparkeringsplatser per lägenhet, kommer enligt förslaget vara 0,2 istället för 0,4 parkeringsplatser per lägenhet. Mobilitetsprogrammet har tagits fram av Trivector Traffic och Forsbloms Fastighetsutveckling på uppdrag av byggherrarna Riksbyggen, Vincero, Genova och John Mattson i samarbete med Stockholms stad

Mobilitetsprogrammet

Mobilitetsprogrammet bygger på lösningar som möjliggör, underlättar och stimulerar de boende att leva och transportera sig mer hållbart. Det innehåller bland annat en gemensam, öppen och storskalig elbil- och elcykelpool, högkvalitativa cykelparkeringar, återbruksrum och leveransskåp samt en samlad mobil-app där alla mobilitetstjänster enkelt kan bokas och betalas. Dessutom planeras en fysisk mobilitetshubb, en lokal i området som kommer försörja både nya och befintliga boende i Örnsberg med fordon för hållbar mobilitet. Mobilitetsåtgärderna kommer i hög grad att samordnas av de olika byggherrarna.

Programmet och bygger på erfarenheter och kunskap från ett flertal innovativa pilotprojekt runt om i landet, samt från Stockholms stads tidigare arbete med Gröna parkeringstal. Inriktningen är att även fortsättningsvis bygga vidare på tidigare erfarenheter, samt att i takt med att Örnsberg utvecklas även bidra till andras kunskapsuppbyggnad.

Örnsberg omfattar cirka 1 400 nya bostäder där majoriteten av bostäderna ska byggas av byggherrarna som är med i Mobilitetprogrammet. Ett plansamråd har nyligen genomförts där Mobilitetsprogrammet är en viktig del.

Åtgärderna ger många positiva miljöeffekter

När fler boende kan välja bort att äga egen bil och samtidigt får ett mer flexibelt och hållbart utbud av transportmöjligheter, uppstår flera positiva lokala miljöeffekter i form av:

  • Minskade utsläpp av avgaser och koldioxid
  • Minskade bullernivåer
  • Trevligare stadsmiljö med mindre biltrafik
  • Säkrare område för gående, cyklister och barn
  • Ökat utbud av hållbara mobilitetstjänster för båda nya och befintliga boende i Örnsberg

Mobilitet+

Mobilitetsprogrammet baseras på konceptet Mobilitet+ som är framtaget av Trivector och Forsbloms Fastighetsutveckling. Mobilitet+ bygger på evidensbaserad mobilitet, att samla in den senaste kunskapen inom Mobilitet från genomförda och planerade projekt med höga ambitionsnivåer inom Mobilitet och applicera de bästa lösningarna i nya bostads- och stadsutvecklingsprojekt. Genom att följa upp projekten och dess mobilitetsåtgärder, utveckla och utvärdera, så skapas aktuell tillgång till evidensbaserad mobilitet.

Om du vill veta mer

Vill du veta mer om Örnsbergs Mobilitetsprogram, Mobilitet+ eller hållbar mobilitet i stort? Kontakta oss:
Malin Gibrand, Trivector Traffic, 010-456 56 72
Daniel Forsblom, Forsbloms Fastighetsutveckling, 0736-22 55 78

 

 



Om Trivector

Trivectorgruppen består av tre verksamhetsbolag med var sitt verksamhetsområde och ett nära samarbete: Trivector Traffic - Hållbara transporter Trivector System - IT-system för kollektivtrafik Trivector LogiQ - Verksamhetsutveckling Trivectorgruppen står – trots sina olika verksamhetsområden – på en gemensam grund, bestående av arbetsmetod, företagskultur, kärnvärden och uppförandekod.


Kontaktpersoner

Malin Gibrand
Affärsområdesansvarig Stadsutveckling
Malin Gibrand