2022-08-26 06:53Pressmeddelande

Niklas Unnhem ny VD för Trivector System AB

Niklas Unnhem, ny vd Trivector SystemNiklas Unnhem, ny vd Trivector System

Den 24 augusti tillträder Niklas Unnhem som ny VD för Trivector System AB. Han tar över efter en av företagets delägare och grundare Klas Odelid som varit VD sedan bolagets utveckling och leverans av de första kompletta realtidssystem under mitten av 1990-talet.  

Trivector System AB är Sveriges ledande företag inom informationssystem i kollektivtrafik. Bolaget är en del i Trivectorgruppen där även Trivector LogiQ AB och Trivector Traffic AB ingår. 

Niklas Unnhem har varit verksam i bolaget sedan 2006 och har sedan 2016 varit Vice VD. 

Trivector Systems produkter och tjänster finns idag i en stor andel av den svenska kollektivtrafiken. Detta mycket tack vare det arbete som Klas och bolaget gjorde när trafikinformation digitaliserades i slutet av 1980-talet. Jag vill fortsätta i samma anda och se till att ny teknik och nya tjänster kan bidra till en modern och attraktiv kollektivtrafik”, säger Niklas Unnhem. 

Klas Odelid kommer att sitta kvar i bolaget styrelse och vara aktiv i den dagliga verksamheten på deltid. 

Det känns tryggt att lämna över ansvaret till Niklas. Han har den djupa kunskap om vår verksamhet och våra system som gör att både jag och våra kunder kan känna sig trygga och förvissade om en fortsatt god service och spännande produktutveckling, säger Klas. 

 

För mer information, vänligen kontakta:  

Niklas Unnhem, VD, Trivector System AB: niklas.unnhem@trivector.se 

Klas Odelid, Trivector System: klas.odelid@trivector.se 

Per-Gunnar Andersson, Styrelseordförande, Trivector System AB: per-gunnar.andersson@trivector.se Om Trivector

Trivectorgruppen består av tre verksamhetsbolag med var sitt verksamhetsområde och ett nära samarbete: Trivector Traffic - Hållbara transporter Trivector System - IT-system för kollektivtrafik Trivector LogiQ - Verksamhetsutveckling Trivectorgruppen står – trots sina olika verksamhetsområden – på en gemensam grund, bestående av arbetsmetod, företagskultur, kärnvärden och uppförandekod.


Kontaktpersoner

Klas Odelid
delägare och grundare Trivector System
Klas Odelid
Niklas Unnhem
vd Trivector System
Niklas Unnhem