2020-05-28 09:59Pressmeddelande

Utvärdering klar – de boende som använder mobilitetstjänsten EC2B reser mer hållbart

Brf VivaI Brf Viva testas sedan början av 2019 EC2B, en fullskalig ”mobility as a service”-lösning för de boende, där en rad olika mobilitetstjänster, även kollektivtrafik, paketeras i en och samma app.

För den som flyttar in i Riksbyggens Brf Viva på Guldheden i Göteborg finns goda förutsättningar att resa hållbart. I Brf Viva testas sedan början av 2019 EC2B, en fullskalig ”mobility as a service”-lösning för de boende, där en rad olika mobilitetstjänster, även kollektivtrafik, paketeras i en och samma app. Utvärderingen efter det första året visar att lösningen fungerar. De boende reser mer hållbart än tidigare och mer hållbart än göteborgare i genomsnitt.

I EC2B-konceptet ingår personlig rådgivning, support och kampanjer för att hjälpa de boende att etablera nya, hållbara mobilitetsvanor. EC2B-konceptet har utvecklats av Trivector med finansiering från bland annat EU:s klimatinnovationsnätverk Climate-KIC, Vinnova och Energimyndigheten. I Brf Viva testas tjänsten för första gången i full skala inom H2020-projektet IRIS.

Riksbyggen Brf Viva är en unik pilot genom att man tagit ett helhetsgrepp om de boendes mobilitet och jobbat både med minskad parkering (det finns inga parkeringsplatser alls för privata bilar), ökat utbud av mobilitetstjänster (bilpool, cykelpool och kollektivtrafik i samma app) och omfattande kommunikationsaktiviteter. Projektet följs noga och under året har intervjuer, enkätundersökningar och en digital resvaneundersökning med resvane-appen TravelVu genomförts.

Nu, ett år efter inflyttning, har de första erfarenheterna från satsningen sammanställts. Kombinationen av god tillgång till mobilitetstjänster och mycket informationsaktiviteter verkar ha lett till att de boende känner sig nöjda med sin mobilitetssituation trots att det inte finns någon boendeparkering i Brf Viva. Både bilpoolen och cykelpoolen är uppskattade och används flitigt. Däremot har åtgärderna inte lett till den drastiska minskning i bilinnehavet som många förväntade sig innan projektets start. Det faktum att de som har bilen kvar tvingas parkera en bit ifrån bostaden har dock lett till bilresandet minskat kraftigt. De boende reser mer hållbart än de gjorde tidigare, och mer hållbart än göteborgarna i genomsnitt. Underlaget visar också att det inte bara är de boende i Brf Viva som dragit nytta av mobilitetstjänsterna, utan bilpoolen används flitigt även av boende i närområdet.

En viktig slutsats på en mer övergripande nivå är att mobilitet som tjänst inte bara är fler tjänster, utan att det som skapar värde framför allt handlar om samordning, paketering och helhetstänk. Men detta händer inte av sig själv.

- Eftersom mobilitet som tjänst är nytt för alla – boende och användare, fastighetsaktörer, kommuner, mobilitetstjänstleverantörer, teknikleverantörer, osv. – kan ingen falla tillbaka på hur man ”brukar” göra. Nya lösningar behöver prövas fram, menar Emma Lund, projektledare IRIS.

- Det är tydligt att staden har en viktig roll som möjliggörare för att kunna realisera den stora potentialen som finns i mobilitet som tjänst för fastigheter, säger Björn Wendle, VD för EC2B Mobility AB. Genom hur de formulerar sina riktlinjer för parkering sätter de spelplanen för denna typ av boende och mobilitet.

Vill du veta mer och läsa utvärderingsrapporten? Kontakta oss så skickar vi den till dig!

Emma Lund, Projektledare IRIS och huvudförfattare, emma@ec2b.se, 010-456 56 30
Björn Wendle, VD för EC2B Mobility AB, bjorn@ec2b.se, 010-456 56 09


Om Trivector

Trivector består av tre delföretag med var sitt verksamhetsområde och ett nära samarbete: Trivector Traffic - Trafik, transport & miljö Trivector System - IT-system för kollektivtrafik Trivector LogiQ - Verksamhetsutveckling Trivectorbolagen står – trots sina olika verksamhetsområden – på en gemensam grund, bestående av arbetsmetoden samt företagskulturen, kärnvärdena och de policies som följer ur dem.


Kontaktpersoner

Björn Wendle
vice vd och marknadschef Trivector Traffic
Björn Wendle
Emma Lund
Konsult hållbara transporter
Emma Lund