2021-08-23 11:30Pressmeddelande

Kommunerna som är bäst på hållbara transporter – tio i topp

Cyklist på cykelvägCyklingen har ökat i många kommuner under pandemin. Enligt SHIFT kommunrankning har dock cykelinvesteringarna inte ökat så mycket som man skulle önska för att utveckla cyklingen i kommunerna. Foto: Kevin George, Shutterstock

Nu är resultaten av kommunrankningen SHIFT klara – de tio bästa kommunerna på hållbara transporter i Sverige 2021 är (utan inbördes ordning): Eskilstuna, Gävle, Helsingborg, Landskrona, Linköping, Lund, Malmö, Umeå, Uppsala och Örebro.

Nya på tio i topp sedan förra året är Landskrona, Malmö och Eskilstuna. Malmö har varit med på topplistan förut. Landskrona har kommit med på topp tio för första gången och var årets klättrare förra året och hamnade då på en trettonde plats. I år deltog inte Göteborg som var med i tio i topp förra året. Uppsala och Gävle har klättrat i topplistan sedan förra året.

Omställningen går långsamt

Även om det finns ljusglimtar och goda exempel från kommunerna inom området går omställningen mot ett hållbart transportsystem alldeles för långsamt. För att nå våra mål inom transportområdet måste biltrafiken minska per capita och fordonen måste bli fossilfria.

Trenden under de åren vi utvärderat kommunernas arbete är att antalet kommuner som satt mål om att minska biltrafiken per capita har stadigt ökat (idag har 8 av 10 i vår utvärdering satt mål om det), men det är ett stort glapp mellan mål och genomförande och resultat. Det är ganska få kommuner som säger att de har tillräckliga åtgärder i sina planer för att de ska bidra till att nå klimatmålet, säger Karin Neergaard, ansvarig för SHIFT.

Cyklingen ökar

Ljusglimtarna är att cyklingen har ökat i många kommuner under pandemin. Detta tillsammans med att cykelöverfarter finns i allt fler kommuner och att lågfartsgator med max 30 km/h blir fler tyder på att cykeln kanske är på väg att få ett uppsving. Å andra sidan har inte planerade medel för cykelinvesteringar ökat så mycket som man skulle önska för att utveckla cyklingen. I snitt, sett över alla kommuner som ingår i utvärderingen, har cykelbudgeten i kronor per invånare inte ökat, men det är väldigt stora skillnader mellan kommunerna.

Ökad trafiksäkerhet

Nästan alla kommuner har också förbättrat sig inom trafiksäkerhet, där vi använder måttet döda och svårt skadade på det kommunala vägnätet. Några som haft en mycket positiv trend under flera år är Halmstad, Karlstad, Lund, Sundsvall och Upplands-Väsby.

Vi ser också en positiv trend när det gäller andelen fossiloberoende fordon i den kommunala flottan. Men med tanke på kommunens viktiga roll som förebild, borde den andelen kunna vara över 85 procent i alla kommuner. De enda som klarar det är Botkyrka, Eskilstuna, Helsingborg, Lund, Malmö och Trollhättan, säger Karin Neergaard.

Årlig mätning och rankning

Konsultföretaget Trivector gör sedan 2014 en årlig mätning och rankning av hur bra Sveriges kommuner är på att arbeta med hållbara transporter. I årets rankning ingår 30 av de största kommunerna. Exakt placering med alla resultat avslöjas på webbinariet den 2 september.

Mer information

För mer information, kontakta Karin Neergaard, Trivector, karin.neergaard@trivector.se, 010-456 56 16.

 Om Trivector

Trivector består av tre delföretag med var sitt verksamhetsområde och ett nära samarbete: Trivector Traffic - Trafik, transport & miljö Trivector System - IT-system för kollektivtrafik Trivector LogiQ - Verksamhetsutveckling Trivectorbolagen står – trots sina olika verksamhetsområden – på en gemensam grund, bestående av arbetsmetoden samt företagskulturen, kärnvärdena och de policies som följer ur dem.