2021-09-02 10:19Pressmeddelande

Lund bäst på hållbara transporter igen - Linköping och Kalmar får hederspris

Per Eneroth, gatuchef, och Inga-Kerstin Eriksson, kommunalråd (C), Lunds kommun tar emot SHIFT-priset 2021 Per Eneroth, gatuchef, och Inga-Kerstin Eriksson, kommunalråd (C), Lunds kommun tar emot SHIFT-priset 2021. Återigen är det Lunds kommun som är allra bäst i Sverige på hållbara transporter. Hederspris går till Linköping och Kalmar.

Nu är resultaten av årets SHIFT kommunrankning klara. Återigen är det Lunds kommun som är allra bäst i Sverige på hållbara transporter. Hederspris går till Linköping och Kalmar.

Lunds kommun vinner för sjätte året i rad och det beror på att de håller en jämn och hög nivå inom alla områden som kommunrankningen mäter. Lund har arbetat målmedvetet med hållbara transporter under lång tid och får höga poäng inom alla områden. Redan 2014, när första SHIFT-utvärderingen gjordes, låg kommunen högt inom många områden. Under åren har de förbättrat sig ytterligare framför allt inom trafiksäkerhet – där de är en av de kommuner där antalet döda och svårt skadade minskat mest, samt inom fossiloberoende fordon i den egna flottan – där de gått från att vara bland de sämsta kommunerna till bland de bästa.

- Jag är väldigt stolt över att Lunds kommun åter får ta emot denna utmärkelse. Även om vi kommit långt så är det viktigt att hitta nya insatser för att minska transporternas miljöpåverkan. Rankingen visar att arbetet går åt rätt håll, säger Inga-Kerstin Eriksson (C), kommunalråd i Lunds kommun.

Hedersomnämnande till Linköping och Kalmar

Årets hedersomnämnande går i år till två kommuner, Linköping och Kalmar. Dessa kommuner får även bonuspoäng för sina åtgärder.

Linköping får bonus för sina satsningar på gröna resplaner. Kommunen har sedan 2015 haft en handlingsplan för hur arbets- och tjänsteresor ska bli mer hållbara för medarbetare på kommunen. Det har varit en grund för att inspirera till gröna resplaner som idag omfattar 30 - 40 tusen personer som arbetspendlar till sex företag eller områden runt om i Linköping. Den gröna resplanen för Linköping Science Park utvärderades i januari 2020 och visade en minskning av koldioxidutsläppen till området med 24 procent. Åtgärder som kommunen höll i var olika kampanjer så som prova-på-elcykel, prova-på-kollektivtrafiken och en tillgänglighetsanalys till vilka busslinjer som gick snabbast till arbetsplatsen från olika områden.

Kalmar får bonus för sitt arbete med klimatväxling. Linnéuniversitetet i Kalmar planerar att inviga ett enat universitetsområde i centrala Kalmar. Det kommer medföra ett stort antal nya pendlare till centrum. För att inte få ett parkeringskaos har parkeringsavgifterna höjts i samband med detta. De intäkterna som nu tillkommit har direkt gått till att subventionera periodkorten till kollektivtrafiken för alla medborgare.

Rankning av kommuners arbete med hållbara transporter

Konsultföretaget Trivector gör sedan 2014 en årlig mätning och rankning av hur bra Sveriges kommuner är på att arbeta med hållbara transporter. I årets rankning ingår 30 av de största kommunerna. Placeringar och resultat presenterades på SHIFT-webbinariet idag den 2 september.

Mer information

För mer information, kontakta Karin Neergaard, Trivector, 010-456 56 16.

 

Tio i topp och bästa stad inom hållbara transporter

Här är listan över de tio kommuner som fått högst poäng i SHIFT2021, avrundad poäng. Förra årets placering inom parentes.

1 (1)

Lund

225

2 (5)

Linköping

208

3 (2)

Umeå

207

4 (3)

Uppsala

207

5 (4)

Örebro

198

6 (12)

Landskrona

185

7 (10)

Gävle

184

8 (11)

Malmö

182

9 (6)

Helsingborg

180

10 (13)

Eskilstuna

180

 

 

 



Om Trivector

Trivector består av tre delföretag med var sitt verksamhetsområde och ett nära samarbete: Trivector Traffic - Trafik, transport & miljö Trivector System - IT-system för kollektivtrafik Trivector LogiQ - Verksamhetsutveckling Trivectorbolagen står – trots sina olika verksamhetsområden – på en gemensam grund, bestående av arbetsmetoden samt företagskulturen, kärnvärdena och de policies som följer ur dem.